LIFE GUARD


oitnotcha : " hey terimakasih telah menolong saya!"
tolito :" pergi, jangan ikuti saya!" i'm happy with ucamping


tolito:" may i borrow ur umbrella?"


tolito and her pet
inilah tolito si penyelamat.. 
setidaknya itu profesi sampingannya. 


tapi yang diselamatkan kali ini adalah si oitnotcha..


merry-go-round!